Vi syr kasseret tøj om til unikt børnetøj
Vi syr kasseret tøj om til unikt børnetøj
Indkøbskurv 0

Hvad er upcycling?

syom unikt børnetøj upcycling

Hvad betyder upcycling og hvad er forskellene og lighederne med recycling?

Vi har forsøgt at give et lille indblik i de relaterede, men dog forskellige, begreber her. 

Upcycling

Opbrug eller opkvalificeret genbrug er nok den nærmeste beskrivelse vi kommer på dansk. Det handler om at give ny værdi, ny funktion eller nyt liv til ting som er blevet kasseret. Præcis som vi forsøger at gøre, når vi syr kasseret tøj om til unikt børnetøj.

Upcycling er en innovativ og kreativ proces, hvor materialer skal gentænkes, nytænkes og behandles på en måde, så varen får nyt liv og ny værdi. Det handler om at kunne se unikke muligheder i andre folks aflagte varer. Det handler om at kunne bringe ny værdi ind i værdikæden igen. 

Upcycling er en meget miljøvenlig og bæredygtig proces, da man sparer mange ressourcer og arbejdsprocesser, da der ikke skal produceres og behandles nye materialer. 

Upcycling af aflagt til unikt børnetøj

Upcycling vs. recycling

Der sker tit en forveksling mellem upcycling og recycling (genbrug). Det giver egentlig god mening, da de to begreber har mange ting til fælles. Der er dog forskel. Når vi taler om genbrug, handler det om at genanvende en vare i sin nuværende form, uden at varen behandles eller tilføres ny værdi. F.eks. genbrugstøj, møbler, flasker osv. 

Så er der i øvrigt også downcycling

Downcycling er endnu en måde at behandle kasserede varer på. Den er relateret til både upcycling og recycling, men foregår på en anden måde. I downcycling-processen forsøger man at genanvende varer til noget af lavere værdi end før. F.eks. hvis man omsmelter eller nedbryder et materiale og bruger det i en ny funktion eller som dele i en ny vare.  F.eks. som vi ser det med plasticposer el. lignende. 

Dette var et kort og ikke nødvendigvis fyldestgørende indblik i begreberne upcycling, recycling og downcycling. Men jeg håber det kunne give lidt indsigt og inspiration. 


Nyere opslag